Dataset: Utsendelse 1 Serie 01 - Description of variables

Abstract

Utsendelse 1 Serie 01 - Dette er første serie (serie 01) i studien Kvinner og Kreft. Utsendelsen av denne serien ble gjort i 1991. Serien tilhører skjematype IA. Utvalget av inviterte har fått løpenummer i serien 1-59999 (eller er det 60000???). Utvelgelsen er gjort på bakgrunn av følgende kriterier:........

Variable Groups

Full Title

Utsendelse 1 Serie 01 - Description of variables

Identification Number

U1SERIE01

Date of Production

2020-07-27

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.