Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Dataset: KREFTREGISTERET

Abstract

Kreftregisteret inneholder informasjon tilbake til 1953 om alle krefttilfeller, forstadier til kreft og enkelte benigne svulster i Norge. Informasjonen kommer fra flere kilder, både i helsetjenesten (patologi, klinikk) og fra andre registre (Dødsårsaksregisteret, Norsk Pasientregister, Folkeregisteret).

Informasjon til Kreftregisteret kommer hovedsakelig inn som meldinger fra helsetjenesten. Meldingene inneholder informasjon om en hendelse i pasientforløpet, f.eks. om utredning av primærtumor, kirurgi av primærtumor, administrasjon av medikamentell behandling, utredning av metastaser/tilbakefall og så videre. For å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig for bruk leveres det hovedsakelig ut informasjon på sykdomstilfellenivå, det vil si informasjon som er aggregert fra informasjon i ulike meldinger for det aktuelle krefttilfellet, basert på spesifikke regler.

Det er kun informasjon om pasienten generelt og på sykdomstilfellenivå (dvs. den aggregerte informasjonen) som er inkludert i den nasjonale metadatabasen, og kun variabler som er godkjent for utlevering. Ta kontakt med Kreftregisteret hvis du ønsker informasjon om variabler på meldingsnivå eller om øvrige variabler som finnes i Kreftregisteret.Felles variabler

Datasettet "Felles variabler" er hentet fra Kreftregisterets insidensdatabase og består av variabler som finnes for de fleste/alle kreftformer.Prostatakreft

Datasettet "Prostatakreft" består av variabler som finnes i Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft i tillegg til felles variabler.KREFTREGISTERET

For å søke om utlevering av data fra Kreftregisteret, se:

https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Datautlevering

For mer informasjon om Kreftregisteret, se:

https://www.kreftregisteret.no

Full Title

KREFTREGISTERET

Identification Number

KREG

Date of Production

2018-12-03