Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Dataset: RESEPTREGISTERET

Abstract

Reseptregisteret FHI - Reseptregisteret inneholder opplysninger om alle legemiddel som er utlevert etter resept på apotek fra og med 2004. Også legemiddel til sykehus/sykehjem inngår, men ikke på individnivå. Registeret inneholder også opplysninger om utlevering av legemiddel til dyr.

Hjemmeside

Reseptregisterforskriften

Statistikksøk

Full Title

RESEPTREGISTERET

Identification Number

RESEPTREGISTERET

Date of Production

2018-03-07