Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Dataset: ABORTREGISTERET

Abstract

Abortregisteret - Register over svangerskapsavbrudd er et landsomfattende, avidentifisert helseregister over alle svangerskapsavbrudd i Norge.
Folkehelseinstituttet forvalter Abortregisteret og er ansvarlig for å behandle registerdataene. Registeret inneholder data tilbake til 1979.


Hjemmeside
Lovdata: Abortregisterforskriften
Statistikkbanken

Full Title

ABORTREGISTERET

Identification Number

ABR

Date of Production

2018-01-11