Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Dataset: NPR - AMK-SENTRALER

Abstract

AMK-Sentraler - Helsedirektoratet publiserer data fra prehospitale tjenester med bakgrunn i innrapportert data fra alle landets AMK- sentraler. I henhold til forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus skal AMK-sentralene håndtere henvendelser om akuttmedisinsk bistand på medisinsk nødnummer 1-1-3 og andre dedikerte kommunikasjonslinjer. Etter en henvendelsen skal AMK-sentralene foreta nødvendige prioriteringer, iverksette nødvendige tiltak for å kunne løse oppdragene på en forsvarlig måte og gi medisinsk faglige råd og veiledning. Innrapporterte data omfatter også andre tjenester fra AMK, som koordinering av ambulanseoppdrag (bestilte oppdrag) og formidling av øyeblikkelig hjelp-innleggelser.
Alle landets AMK-sentraler skal rapportere aktivitet til NPR.


Henvendelser til AMK-sentralene; tidspunkt, sambandsvei, innringer
Hendelser med hastegrad og iverksatte tiltak
Responstider; AMK-reaksjonstid og prehospital responstid
Hendelses- og leveringssted
Pasient; kjønn og bostedsopplysninger


Se registreringsveileder for informasjon om rapporteringskriterier #


AMK-Dashboard


NORSK PASIENTREGISTER
NorskPasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.
Hjemmeside

Full Title

NPR - AMK-SENTRALER

Identification Number

AMK

Date of Production

2020-01-22