Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Dataset: NPR - AVTALESPESIALISTER SOMATIKK

Abstract

Avtalespesialister Somatikk - NPR sitt datagrunnlag for Avtalespesialister Somatikk inkluderer poliklinisk aktivitet for pasienter med bostedsadresse i og utenfor Norge samt ugyldig/ukjent bostedsadresse. Somatiske avtalespesialister mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.


NORSK PASIENTREGISTER
NorskPasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.
Hjemmeside

Full Title

NPR - AVTALESPESIALISTER SOMATIKK

Identification Number

ASPSOM

Date of Production

2020-01-22