Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

HRR metadatabase for Nasjonale Helseregistre

Velkommen til denne metadatabasen, som er et verktøy for forskere, saksbehandlere og andre som ønsker informasjon om de viktigste sentrale helseregistrene i Norge. Innholdsbeskrivelsen oppdateres fortløpende på bakgrunn av ny informasjon fra helseregistrene.

Metadatabasen er fortsatt under utvikling og derfor er det foreløpig kun et begrenset utvalg helseregistre som presenteres her, men flere vil komme til etter hvert.

Metadatabasen er utviklet av infrastrukturprosjektet «Helseregistre for forskning», som er finansiert av Norges Forskningsråd. Universitetet i Bergen er ansvarlig for prosjektet, som utføres i tett samarbeid med Universitetet i Tromsø, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.