Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Dataset: NPR - REHABILITERINGSINSTITUSJONER

Abstract

Rehabiliteringsinstitusjoner - NPR sitt datagrunnlag for rehabiliteringsinstitusjoner inneholder informasjon om opptrening av funksjonssvikt etter blant annet sykdom og skader i muskel/skjelett- og nervesystem. Rehabiliteringsinstitusjonene er finansiert gjennom avtale med et regionalt helseforetak. RHF’ene kjøper et gitt antall plasser innenfor alle diagnosegrupper (ytelser). Det er disse oppholdene som rapporteres til NPR.
Opphold gjennom NAV, selvbetalende opphold og forsikringsfinansierte opphold er ikke inkludert.
Fra 2006–2013 var det en egen record for private rehabiliteringsinstitusjoner. Fra 2014 rapporteres det på NPR-melding, i tråd med det som rapporteres for somatikk forøvrig.


NORSK PASIENTREGISTER
NorskPasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.
Hjemmeside

Full Title

NPR - REHABILITERINGSINSTITUSJONER

Identification Number

REHAB

Date of Production

2020-01-22