Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Dataset: KPR - FASTLEGE, LEGEVAKT, FYSIOTERAPI MED MER (FRA KUHR)

Abstract

KPR - Fastlege, legevakt, fysioterapi med mer (Fra KUHR) -
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) inneholder opplysninger om innbyggere som har mottatt helse- og omsorgstjenester.
Hjemmeside

KPR mottar utvalgte data fra KUHR for perioden fra og med 1. juli 2016. Data fra følgende behandlere i primærhelsetjenesten finnes da i registeret:


Fastlege
Legevakt
Fysioterapi
Tannlege
Tannpleier
Kiropraktor
Helsestasjon
Logoped
Audiopedagog
Ortoptist


En kontakt er definert i KPR som et refusjonskrav (regning) til HELFO fra behandler, som viser til arbeid knyttet til en pasient.
For hver kontakt en pasient har med en av de nevnte behandlergruppene har KPR informasjon om blant annet:
Behandler
Pasienten (fødselsnummer, bostedskommune, kjønn, alder, diagnose)
Dato og klokkeslett
Takster
Fritaksgrunn for egenandel
Egenandel betalt av pasienten
Refusjon (fra staten til behandler)

Full Title

KPR - FASTLEGE, LEGEVAKT, FYSIOTERAPI MED MER (FRA KUHR)

Identification Number

KPR

Date of Production

2020-01-22