Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Dataset: DØDSÅRSAKSREGISTERET

Abstract

DØDSÅRSAKSREGISTERET - Dødsårsaksregisteret inneholder opplysninger om personer som på dødstidspunktet befinner seg i Norge, og personer som på dødstidspunktet er registrert bosatt i Norge, men dør i utlandet.

Hjemmeside

Dødelighet og dødsårsaker i Norge gjennom 60 år 1951-2010 (Rapport 2012:4)

DÅR: Kvalitetsdokumentasjon årgang 2015

Lovdata: Dødsårsaksregisterforskriften

Statistikkbank

Full Title

DØDSÅRSAKSREGISTERET

Identification Number

DÅR

Date of Production

2018-12-12