Dataset: ABORTREGISTERET

Abstract

Abortregisteret - Register over svangerskapsavbrudd er et landsomfattende, avidentifisert helseregister over alle svangerskapsavbrudd i Norge.
Folkehelseinstituttet forvalter Abortregisteret og er ansvarlig for å behandle registerdataene. Registeret inneholder data tilbake til 1979.


Hjemmeside
Lovdata: Abortregisterforskriften
Statistikkbanken

Variable Groups

Full Title

ABORTREGISTERET

Identification Number

ABR

Date of Production

2018-01-11

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.