Dataset: NPR - AVTALESPESIALISTER PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE

Abstract

Avtalespesialister Psykisk Helsevern for Voksne - NPR sitt datagrunnlag for Avtalespesialister Psykisk Helsevern for Voksne inkluderer poliklinisk aktivitet for pasienter med bostedsadresse i og utenfor Norge samt ugyldig/ukjent bostedsadresse. Avtalespesialister innen psykologi og psykiatri mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.


NORSK PASIENTREGISTER
NorskPasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.
Hjemmeside

Variable Groups

Full Title

NPR - AVTALESPESIALISTER PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE

Identification Number

ASPPHV

Date of Production

2020-01-22

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.