Dataset: RESEPTREGISTERET

Abstract

Reseptregisteret FHI - Reseptregisteret inneholder opplysninger om alle legemiddel som er utlevert etter resept på apotek fra og med 2004. Også legemiddel til sykehus/sykehjem inngår, men ikke på individnivå. Registeret inneholder også opplysninger om utlevering av legemiddel til dyr.

Hjemmeside

Reseptregisterforskriften

Statistikksøk

Variable Groups

Full Title

RESEPTREGISTERET

Identification Number

RESEPTREGISTERET

Date of Production

2018-03-07

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.